Genealogie van Van Beusekom


Algemeen
Allereerst moet vermeld worden dat de familie Van Beusekom op deze site de naam via de vrouwelijke lijn heeft verkregen. De mannelijke lijn stamt af van de familie Borman. Daarom voor beide namen aandacht.

Tot in de 11e -12e eeuw droeg het gewone volk maar één naam: de doopnaam, die wij nu de voornaam noemen. Om binnen dezelfde leefgemeenschap personen van elkaar te onderscheiden die dezelfde doopnaam droegen ging men een tweede naam gebruiken. Dit gebeurde door aan een persoon een bijnaam te geven die verwees dan naar zijn beroep, zijn woonplaats, zijn uiterlijk, de naam van zijn vader of moeder, enz. Hierin werd het voorbeeld gevolgd van wat in adellijke families al langer gebruikelijk was. In een later stadium, en afhankelijk van een combinatie van factoren, werden sommige van deze bijnamen erfelijk doorgegeven, waardoor ze familienaam werden. Geschreven documenten werden steeds belangrijker. Denk aan poortersboeken en de kerkelijke doop-, huwelijk- en overlijdens-registers. Het concilie van Trente had halverweg de zestiende eeuw de kerk opgedragen dit bij te houden.

Over de naam Van Beusekom en zijn betekenis staat hier meer.
Er zijn meerdere families die de naam Van Beusekom gebruiken zonder dat verwantschap is aan te tonen.
De gevonden stamoudsten van deze families staan in dit overzicht.

Op internet is over -onze- familie Borman weinig te vinden. Meer over de naam Bor(re)man.

Kwartierstaten en parentelen
De stamboom in de database WEBTREES.
Eenvoudige lijst met verre voorouders.
De gehele stamboom uitgeschreven (besloten).