B logo
Genealogie van Van Beusekom


Menu

Over de naam
Van Beusekom
en zijn betekenis.

De gevonden stamoudsten
van de families
Van Beusekom/Van Beusichem

Meer over de naam Bor(re)man.

De stamboom in de database WEBTREES.
Algemeen
De naam van de familie Van Beusekom van deze site start in 1582 met een inschrijving in het poortersboek van de stad Utrecht.
Verder moet vermeld worden dat onze familienaam een keer via de vrouwelijke lijn is doorgegeven. De mannelijke lijn stamt af van de familie Borman. Daarom voor beide namen aandacht.
De naam wordt in verschillende varianten geschreven waaronder Van Buesekom

Tot in de 11e -12e eeuw droeg het gewone volk maar één naam: de doopnaam, die wij nu de voornaam noemen. Om binnen dezelfde leefgemeenschap personen van elkaar te onderscheiden die dezelfde doopnaam droegen ging men een tweede naam gebruiken. Dit gebeurde door aan een persoon een bijnaam te geven die verwees dan naar zijn beroep, zijn woonplaats, zijn uiterlijk, de naam van zijn vader of moeder, enz. Hierin werd het voorbeeld gevolgd van wat in adellijke families al langer gebruikelijk was. In een later stadium, en afhankelijk van een combinatie van factoren, werden sommige van deze bijnamen erfelijk doorgegeven, waardoor ze familienaam werden. Geschreven documenten werden steeds belangrijker. Denk aan poortersboeken en de kerkelijke doop-, huwelijk- en overlijdens-registers. Het concilie van Trente had halverweg de zestiende eeuw de kerk opgedragen dit bij te houden.

Er zijn meerdere families die de naam Van Beusekom gebruiken zonder dat verwantschap is aan te tonen.
Kijk bij gevonden stamoudsten in het menu.

Op internet is over -onze- familie Borman weinig te vinden.